KimKimdir.ADD-Berlin History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Changed line 12 from:
Yönetim Kurulu seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy sayısı şöyle açıklandı: Beyhan Yıldırım (70), Olcay Başeğmez (65), Ali Erdoğmuş (56), Hayrettin Sucu (49), Hülya Güleç (46), Songül Pekdoğan (45), Eray Kulak (44) ve Nevzat Aydın (37). Eray Kulak yönetim kurulu üyeliğini kabul etmediğini açıkladı. AYPA'nın sorusu üzerine "daha önce yazılı olarak dağıttığı programını tek başına gerçekleştiremiyeceğini düşündüğü için" yönetime girmeyen Eraz Kulak"ın yerine Nevzat Aydın girdi. 94 üyenin oy kullandığı genel kurulda dernek tüzüğüne göre yönetime girebilmek için en az 47 oy almak gerektiği, dolayısı ile ilk dört adayın dışındakilerin yönetime seçilememiş oldukları şeklindeki AYPA'nın ikazı başta divan heyeti olmak üzere dernek sorumluları tarafından dikkate alınmadı.
to:
Yönetim Kurulu seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy sayısı şöyle açıklandı: Beyhan Yıldırım (70), Olcay Başeğmez (65), Ali Erdoğmuş (56), Hayrettin Sucu (49), Hülya Güleç (46), Songül Pekdoğan (45), Eray Kulak (44) ve Nevzat Aydın (37). Eray Kulak yönetim kurulu üyeliğini kabul etmediğini açıkladı. AYPA'nın sorusu üzerine "daha önce yazılı olarak dağıttığı programını tek başına gerçekleştiremiyeceğini düşündüğü için" yönetime girmeyen Eray Kulak"ın yerine Nevzat Aydın girdi. 94 üyenin oy kullandığı genel kurulda dernek tüzüğüne göre yönetime girebilmek için en az 47 oy almak gerektiği, dolayısı ile ilk dört adayın dışındakilerin yönetime seçilememiş oldukları şeklindeki AYPA'nın ikazı başta divan heyeti olmak üzere dernek sorumluları tarafından dikkate alınmadı.
Changed lines 2-16 from:
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA.de/GiF/ADD-Berlin-YK-20130324.jpg]]
to:
(:cell align=left:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA.de/GiF/ADD-Berlin-YK-20130324.jpg]]

Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 12. olağan genel kurulu 24 Mart 2013 Pazar günü Alman Sendikalar Birliği binası DGB-Haus'da yapıldı. Saat 13'te çoğunluk sağlanamadığı için tüzük gereği bir saat sonra yeniden toplanan genel kurula başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanları ve şehit tüm asker, aydın, politikacı ve diplomatlar anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlandı. Genel kurulu Kazım Aydın başkanlığında Yücel Cengiz, Gül Ortaç ve Barış Göktepe'den oluşan divan heyeti yönetti. Almanya Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Başkanı BülentDemiral, yeni kurulan CHP Berlin Birliği başkanı avukat Ekrem Özdemir, CHP Berlin temsilcisi Sonay Ataç ve 23 Nisan Derneği genel sekreteri Ali Yıldırım genel kurul konukları arasındaydılar.

Berlin-Brandenburg ADD Başkanı Olcay Başeğmez konuşmasına ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın mesajıyla başladı. Tansel Çölaşan'ın, "Bizler Atatürkçü Düşünce Derneği eşgüdümünde tüm Atatürkçü güçlerin birliğini sağlamak ve bunu başarmak zorundayız. Çünkü başarı örgütlü savaşımdan geçmektedir" şeklindeki  sözleri salondakiler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Çalışma Raporunu okuyan Olcay Başeğmez, derneğin son 2 yılda gerçekleştirdiği etkinliklerin ayrıntılı bir dökümünü yaptıktan sonra, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizi yoketmeye, parçalamaya çalışanların  misak-ı milliyi ağızlarına alma hakkı yoktur. Vatan, cumhuriyet ve emek birlikteliğini sonuna kadar yürekten destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Çalışma ve mali raporların ardından üyeler konuya ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Yönetim Kurulu'nun aklanmasından sonra ilk kez rekor sayıda 19 adayın yönetime girmek için mücadele ettikleri görüldü.

Daha sonra yapılan seçimler sonunda Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi.
Yönetim Kurulu seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy sayısı şöyle açıklandı: Beyhan Yıldırım (70), Olcay Başeğmez (65), Ali Erdoğmuş (56), Hayrettin Sucu (49), Hülya Güleç (46), Songül Pekdoğan (45), Eray Kulak (44) ve Nevzat Aydın (37). Eray Kulak yönetim kurulu üyeliğini kabul etmediğini açıkladı. AYPA'nın sorusu üzerine "daha önce yazılı olarak dağıttığı programını tek başına gerçekleştiremiyeceğini düşündüğü için" yönetime girmeyen Eraz Kulak"ın yerine Nevzat Aydın girdi. 94 üyenin oy kullandığı genel kurulda dernek tüzüğüne göre yönetime girebilmek için en az 47 oy almak gerektiği, dolayısı ile ilk dört adayın dışındakilerin yönetime seçilememiş oldukları şeklindeki AYPA'nın ikazı başta divan heyeti olmak üzere dernek sorumluları tarafından dikkate alınmadı.
Yönetim Kurulu'nun Pazartesi günü yaptığı yeni dönemin ilk toplantısında ise görev bölümü şu şekilde gerçekleştirildi: Başkanlığa Olcay Başeğmez (sosyalpedagog, hukukçu), 2. başkanlığa Ali Erdoğmuş (aktif sendikacı), saymanlığa Hayrettin Suçu (elektro tekniker), yazmanlığa Hülya Güleç (iktisatçı), basın-yayın sorumluluğuna Nevzat Aydın (psikolog), gençlik ve bilim sorumluluğuna TGB Almanya Başkanı Beyhan Yıldırım (sosyolog, politik bilimci) eğitim ve kültür sorumluluğuna Songül Pekdoğan (yönetici) seçildiler.

Denetleme Kurulu asil üyeliğine Musa Yeşil, Nimet Erişen ve Avukat Bilinç Isparta seçilirken  Disiplin Kurulu ise asil üye olarak Bengü Cengiz, İbrahim Alkan ve Mukaddes Luckey'den oluştu.

Changed lines 1-8 from:
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=left:) (:youtube P7KFU1_KXz8:)
(:cell align=center:)

[++Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin ilk meşalesini yaktığı günün yıldönümü olan 19 Mayıs 2009 salı günü Berlin'
de IŞIKLI PROTESTO (Lichterkette) düzenlendi.++]

Berlin Atatürkçü Düşünce Derneği'nin öncülüğünde Aydınlık bir Türkiye için bir ışık da sen yak sloganıyla Türkiye'de hukuk dışı uygulamalara son ve bütün tutuklu aydınlara özgürlük istemiyle geröekleştirilen etkinliğe Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği, Berlin Saz Evi, Biz Kaç Kişiyiz Platformu, Çorum Derneği, Erenler Derneği, Karadeniz Derneği, Rize Derneği, Trabzon Derneği ve Türk Sosyal Demokratlar Derneği de destek verdi.

to:
(:table border=5 width=524px bgcolor=white :)
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA.de/GiF/ADD-Berlin-YK-20130324.jpg]]
Changed lines 4-34 from:
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:)

[++Atatürkçü Düşünce Derneği Berlin-Brandenburg++]\\
[+Verein zur Förderung der Ideen Atatürks Berlin-Brandenburg e
.V.+]\\
10781 Berlin, Hohenstaufenstraße 7 \\
Tel.
: +49 30 787 10 777 - mailto:ataturk-add-berlin@t-online.de - %newwin% http://www.add-berlin.de

(:cellnr align=left:)

'''Yönetim Kurulu Görev Dağılımı –\\
2009 – 2011 Çalışma Dönemi’nin Kurul Üyeleri'''

15 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda seçilen
  yeni ADD-Berlin Yönetim Kurulu üyeleri 18 Mart 2009 tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı görevlerine oybirliğiyle seçilirken, yeni çalışma dönemine ilişkin önerileri değerlendirmişlerdir. ADD tarafından yapılan açıklamada Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantılarının her hafta Salı günü saat 18.30 – 20.30 arası olup, tüm üyelere  ve ADD dostlarına açık olduğu bildirilmiştir.

 '''Yönetim Kurulu:'''
 Başkan:                   
[[Olcay Başeğmez]]
 Başkan Yardımcısı:        [[Özlem Oflaz]]
 Yazman:                    [[Emre Ünver]]
 Sayman:                    [[Hayrettin Sucu]]
 Lojistik Sorumlusu:        [[Atila Türbedaroğlu]]
 Eğitim ve Gençlik:        [[Kadim Kaya]]
 Basın ve Halkla İlişkiler: [[Beyhan Yıldırım]]
                            (Yedek Üyeler: [[Servet Akpınar]], [[Ayla Kühl]], [[Kenan Bağdemir]])

 '''Denetleme Kurulu:'''        [[Ali Erdoğmuş]], [[Nimet Erişen]], [[Nevzat Aydın]]
                            (Yedek üye: [[Emel Müller]])

 '''Disiplin Kurulu:'''        [[Musa Yeşil]], [[Bengi Cengiz]], [[Şenay Kaya]],
                            (Yedek üye: [[Zehra Yılmaz]])

to:
(:table border=5 width=524px :)
(:cell align=center:) [[KimKimdir/KimKimdir | '''KimKimdir''' - "Adının" veya "Soyadının" '''ilk harfine''' göre ...]]
(:table border=5 width=524px
:)
(:cell align=center:) [[KimKimdir/A]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/B]]
(:cell align=center
:) [[KimKimdir/C]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/Ç]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/D]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/E]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/F]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/G]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/Ğ | Ğ]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/H]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/I]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/İ | İ]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/J]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/K]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/L]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/M]]
(:cellnr align=center:) [[KimKimdir/N]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/O]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/Ö]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/Q]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/P]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/R]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/S]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/Ş | Ş]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/T]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/U]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/Ü]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/V]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/X]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/W]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/Y]]
(:cell align=center:)
[[KimKimdir/Z]]
Changed lines 48-82 from:
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-YK-DK-DK-809818T2.jpg]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-YK-67-Emre-Unver-409681TM.jpg]]
(:tableend:)
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409634.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409639.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409644.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409665.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409684.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409688.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409773.jpg
(:cell align=center:) http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409717.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409725.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409671.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409727.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409740.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409777.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409696.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409726.jpg
(:tableend:)


(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) [++[[KimKimdir/Kim-Kimdir]]++]
[[KimKimdir/A]] - [[KimKimdir/B]] - [[KimKimdir/C]] - [[KimKimdir/Ç]] - [[KimKimdir/D]] - [[KimKimdir/E]] - [[KimKimdir/F]] - [[KimKimdir/G]] - [[KimKimdir/H]] - [[KimKimdir/I]] - [[KimKimdir/İ]] - [[KimKimdir/J]] - [[KimKimdir/K]] - [[KimKimdir/L]] - [[KimKimdir/M]] - [[KimKimdir/N]] - [[KimKimdir/O]] - [[KimKimdir/Ö]] - [[KimKimdir/Q]] - [[KimKimdir/P]] - [[KimKimdir/R]] - [[KimKimdir/S]] - [[KimKimdir/Ş]] - [[KimKimdir/T]] - [[KimKimdir/U]] - [[KimKimdir/Ü]] - [[KimKimdir/V]] - [[KimKimdir/X]] - [[KimKimdir/W]] - [[KimKimdir/Y]] - [[KimKimdir/Z]]
(:tableend:)to:


(:table border=0 width=530px :)
(:cell align=center:) [--Oluşturulduğu 25.03.2013 tarihinden beri bu sayfaya  {$PageCount} kere erişilmiş olup\\
© %newwin% [[http://AYPA.TV | AYPA.TV]] sitesi kurulduğu 31.12.1996'dan beri 2.500.000 + {$TotalCount} kere ziyaret edilmiştir.--]
Changed lines 54-59 from:
(:table border=0 width=830px :)
(:cell align=center:) [
--Oluşturulduğu 15.03.2009 tarihinden beri bu sayfaya  {$PageCount} kere erişilmiş olup\\
© %newwin% [[http
://AYPA.TV | AYPA.TV]] sitesi ise kurulduğu 31.12.1996 tarihinden bu yana toplam 2.200.000 + {$TotalCount} kere ziyaret edilmiştir.--]
----
[--Dipl.-Ing. Ali YILDIRIM · D-13585 Berlin, Luther Platz 4 · Tel.: +49 177 2427272 · +49 30 3366666 · Fax: +49 30
3333 023 · Ali[at]AYPA.net · [[http://AYPA.TV | AYPA.TV]] ©--]
(:tableend:)
to:
[--© Dipl.-Ing. Ali YILDIRIM · D-13585 Berlin, Luther Platz 4\\
Tel.: +49 177 2427272 · +49 30 3366666 · Fax
: 3333 023 · Ali[at]AYPA.net · [[http://AYPA.TV | AYPA.TV]] ©--]
(:tableend:)
Added lines 1-9:
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=left:) (:youtube P7KFU1_KXz8:)
(:cell align=center:)

[++Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin ilk meşalesini yaktığı günün yıldönümü olan 19 Mayıs 2009 salı günü Berlin'de IŞIKLI PROTESTO (Lichterkette) düzenlendi.++]

Berlin Atatürkçü Düşünce Derneği'nin öncülüğünde Aydınlık bir Türkiye için bir ışık da sen yak sloganıyla Türkiye'de hukuk dışı uygulamalara son ve bütün tutuklu aydınlara özgürlük istemiyle geröekleştirilen etkinliğe Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği, Berlin Saz Evi, Biz Kaç Kişiyiz Platformu, Çorum Derneği, Erenler Derneği, Karadeniz Derneği, Rize Derneği, Trabzon Derneği ve Türk Sosyal Demokratlar Derneği de destek verdi.

(:tableend:)
Added lines 1-74:
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:)

[++Atatürkçü Düşünce Derneği Berlin-Brandenburg++]\\
[+Verein zur Förderung der Ideen Atatürks Berlin-Brandenburg e.V.+]\\
10781 Berlin, Hohenstaufenstraße 7 \\
Tel.: +49 30 787 10 777 - mailto:ataturk-add-berlin@t-online.de - %newwin% http://www.add-berlin.de

(:cellnr align=left:)

'''Yönetim Kurulu Görev Dağılımı –\\
2009 – 2011 Çalışma Dönemi’nin Kurul Üyeleri'''

15 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda seçilen  yeni ADD-Berlin Yönetim Kurulu üyeleri 18 Mart 2009 tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı görevlerine oybirliğiyle seçilirken, yeni çalışma dönemine ilişkin önerileri değerlendirmişlerdir. ADD tarafından yapılan açıklamada Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantılarının her hafta Salı günü saat 18.30 – 20.30 arası olup, tüm üyelere  ve ADD dostlarına açık olduğu bildirilmiştir.

 '''Yönetim Kurulu:'''
 Başkan:                    [[Olcay Başeğmez]]
 Başkan Yardımcısı:        [[Özlem Oflaz]]
 Yazman:                    [[Emre Ünver]]
 Sayman:                    [[Hayrettin Sucu]]
 Lojistik Sorumlusu:        [[Atila Türbedaroğlu]]
 Eğitim ve Gençlik:        [[Kadim Kaya]]
 Basın ve Halkla İlişkiler: [[Beyhan Yıldırım]]
                            (Yedek Üyeler: [[Servet Akpınar]], [[Ayla Kühl]], [[Kenan Bağdemir]])

 '''Denetleme Kurulu:'''        [[Ali Erdoğmuş]], [[Nimet Erişen]], [[Nevzat Aydın]]
                            (Yedek üye: [[Emel Müller]])

 '''Disiplin Kurulu:'''        [[Musa Yeşil]], [[Bengi Cengiz]], [[Şenay Kaya]],
                            (Yedek üye: [[Zehra Yılmaz]])

(:tableend:)
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-YK-DK-DK-809818T2.jpg]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-YK-67-Emre-Unver-409681TM.jpg]]
(:tableend:)
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409634.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409639.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409644.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409665.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409684.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409688.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409773.jpg
(:cell align=center:) http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409717.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409725.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409671.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409727.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409740.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409777.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409696.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409726.jpg
(:tableend:)


(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) [++[[KimKimdir/Kim-Kimdir]]++]
[[KimKimdir/A]] - [[KimKimdir/B]] - [[KimKimdir/C]] - [[KimKimdir/Ç]] - [[KimKimdir/D]] - [[KimKimdir/E]] - [[KimKimdir/F]] - [[KimKimdir/G]] - [[KimKimdir/H]] - [[KimKimdir/I]] - [[KimKimdir/İ]] - [[KimKimdir/J]] - [[KimKimdir/K]] - [[KimKimdir/L]] - [[KimKimdir/M]] - [[KimKimdir/N]] - [[KimKimdir/O]] - [[KimKimdir/Ö]] - [[KimKimdir/Q]] - [[KimKimdir/P]] - [[KimKimdir/R]] - [[KimKimdir/S]] - [[KimKimdir/Ş]] - [[KimKimdir/T]] - [[KimKimdir/U]] - [[KimKimdir/Ü]] - [[KimKimdir/V]] - [[KimKimdir/X]] - [[KimKimdir/W]] - [[KimKimdir/Y]] - [[KimKimdir/Z]]
(:tableend:)
----
(:table border=0 width=830px :)
(:cell align=center:) [--Oluşturulduğu 15.03.2009 tarihinden beri bu sayfaya  {$PageCount} kere erişilmiş olup\\
© %newwin% [[http://AYPA.TV | AYPA.TV]] sitesi ise kurulduğu 31.12.1996 tarihinden bu yana toplam 2.200.000 + {$TotalCount} kere ziyaret edilmiştir.--]
----
[--Dipl.-Ing. Ali YILDIRIM · D-13585 Berlin, Luther Platz 4 · Tel.: +49 177 2427272 · +49 30 3366666 · Fax: +49 30 3333 023 · Ali[at]AYPA.net · [[http://AYPA.TV | AYPA.TV]] ©--]
(:tableend:)
March 31, 2009, at 12:21 PM by 78.52.130.225 -
Deleted lines 0-73:
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:)

[++Atatürkçü Düşünce Derneği Berlin-Brandenburg++]\\
[+Verein zur Förderung der Ideen Atatürks Berlin-Brandenburg e.V.+]\\
10781 Berlin, Hohenstaufenstraße 7 \\
Tel.: +49 30 787 10 777 - mailto:ataturk-add-berlin@t-online.de - %newwin% http://www.add-berlin.de

(:cellnr align=left:)

'''Yönetim Kurulu Görev Dağılımı –\\
2009 – 2011 Çalışma Dönemi’nin Kurul Üyeleri'''

15 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda seçilen  yeni ADD-Berlin Yönetim Kurulu üyeleri 18 Mart 2009 tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı görevlerine oybirliğiyle seçilirken, yeni çalışma dönemine ilişkin önerileri değerlendirmişlerdir. ADD tarafından yapılan açıklamada Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantılarının her hafta Salı günü saat 18.30 – 20.30 arası olup, tüm üyelere  ve ADD dostlarına açık olduğu bildirilmiştir.

 '''Yönetim Kurulu:'''
 Başkan:                    [[Olcay Başeğmez]]
 Başkan Yardımcısı:        [[Özlem Oflaz]]
 Yazman:                    [[Emre Ünver]]
 Sayman:                    [[Hayrettin Sucu]]
 Lojistik Sorumlusu:        [[Atila Türbedaroğlu]]
 Eğitim ve Gençlik:        [[Kadim Kaya]]
 Basın ve Halkla İlişkiler: [[Beyhan Yıldırım]]
                            (Yedek Üyeler: [[Servet Akpınar]], [[Ayla Kühl]], [[Kenan Bağdemir]])

 '''Denetleme Kurulu:'''        [[Ali Erdoğmuş]], [[Nimet Erişen]], [[Nevzat Aydın]]
                            (Yedek üye: [[Emel Müller]])

 '''Disiplin Kurulu:'''        [[Musa Yeşil]], [[Bengi Cengiz]], [[Şenay Kaya]],
                            (Yedek üye: [[Zehra Yılmaz]])

(:tableend:)
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-YK-DK-DK-809818T2.jpg]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-YK-67-Emre-Unver-409681TM.jpg]]
(:tableend:)
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409634.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409639.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409644.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409665.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409684.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409688.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409773.jpg
(:cell align=center:) http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409717.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409725.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409671.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409727.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409740.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409777.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409696.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409726.jpg
(:tableend:)


(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) [++[[KimKimdir/Kim-Kimdir]]++]
[[KimKimdir/A]] - [[KimKimdir/B]] - [[KimKimdir/C]] - [[KimKimdir/Ç]] - [[KimKimdir/D]] - [[KimKimdir/E]] - [[KimKimdir/F]] - [[KimKimdir/G]] - [[KimKimdir/H]] - [[KimKimdir/I]] - [[KimKimdir/İ]] - [[KimKimdir/J]] - [[KimKimdir/K]] - [[KimKimdir/L]] - [[KimKimdir/M]] - [[KimKimdir/N]] - [[KimKimdir/O]] - [[KimKimdir/Ö]] - [[KimKimdir/Q]] - [[KimKimdir/P]] - [[KimKimdir/R]] - [[KimKimdir/S]] - [[KimKimdir/Ş]] - [[KimKimdir/T]] - [[KimKimdir/U]] - [[KimKimdir/Ü]] - [[KimKimdir/V]] - [[KimKimdir/X]] - [[KimKimdir/W]] - [[KimKimdir/Y]] - [[KimKimdir/Z]]
(:tableend:)
----
(:table border=0 width=830px :)
(:cell align=center:) [--Oluşturulduğu 15.03.2009 tarihinden beri bu sayfaya  {$PageCount} kere erişilmiş olup\\
© %newwin% [[http://AYPA.TV | AYPA.TV]] sitesi ise kurulduğu 31.12.1996 tarihinden bu yana toplam 2.200.000 + {$TotalCount} kere ziyaret edilmiştir.--]
----
[--Dipl.-Ing. Ali YILDIRIM · D-13585 Berlin, Luther Platz 4 · Tel.: +49 177 2427272 · +49 30 3366666 · Fax: +49 30 3333 023 · Ali[at]AYPA.net · [[http://AYPA.TV | AYPA.TV]] ©--]
(:tableend:)
Changed line 7 from:
Tel.: +49 30 787 10 777 - mailto:ataturk-add-berlin@t-online.de - http://www.add-berlin.de
to:
Tel.: +49 30 787 10 777 - mailto:ataturk-add-berlin@t-online.de - %newwin% http://www.add-berlin.de
Changed line 5 from:
[+Verein zur Förderung der Ideen Atatürks Berlin-B. e.V.+]\\
to:
[+Verein zur Förderung der Ideen Atatürks Berlin-Brandenburg e.V.+]\\
Added lines 1-32:
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:)

[++Atatürkçü Düşünce Derneği Berlin-Brandenburg++]\\
[+Verein zur Förderung der Ideen Atatürks Berlin-B. e.V.+]\\
10781 Berlin, Hohenstaufenstraße 7 \\
Tel.: +49 30 787 10 777 - mailto:ataturk-add-berlin@t-online.de - http://www.add-berlin.de

(:cellnr align=left:)

'''Yönetim Kurulu Görev Dağılımı –\\
2009 – 2011 Çalışma Dönemi’nin Kurul Üyeleri'''

15 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda seçilen  yeni ADD-Berlin Yönetim Kurulu üyeleri 18 Mart 2009 tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı görevlerine oybirliğiyle seçilirken, yeni çalışma dönemine ilişkin önerileri değerlendirmişlerdir. ADD tarafından yapılan açıklamada Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantılarının her hafta Salı günü saat 18.30 – 20.30 arası olup, tüm üyelere  ve ADD dostlarına açık olduğu bildirilmiştir.

 '''Yönetim Kurulu:'''
 Başkan:                    [[Olcay Başeğmez]]
 Başkan Yardımcısı:        [[Özlem Oflaz]]
 Yazman:                    [[Emre Ünver]]
 Sayman:                    [[Hayrettin Sucu]]
 Lojistik Sorumlusu:        [[Atila Türbedaroğlu]]
 Eğitim ve Gençlik:        [[Kadim Kaya]]
 Basın ve Halkla İlişkiler: [[Beyhan Yıldırım]]
                            (Yedek Üyeler: [[Servet Akpınar]], [[Ayla Kühl]], [[Kenan Bağdemir]])

 '''Denetleme Kurulu:'''        [[Ali Erdoğmuş]], [[Nimet Erişen]], [[Nevzat Aydın]]
                            (Yedek üye: [[Emel Müller]])

 '''Disiplin Kurulu:'''        [[Musa Yeşil]], [[Bengi Cengiz]], [[Şenay Kaya]],
                            (Yedek üye: [[Zehra Yılmaz]])

(:tableend:)
Added lines 4-20:
(:tableend:)
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409634.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409639.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409644.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409665.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409684.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409688.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409773.jpg
(:cell align=center:) http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409717.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409725.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409671.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409727.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409740.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409777.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409696.jpg
http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-GK-409726.jpg
Changed line 3 from:
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-YK-67-Emre-Unver-409681T.jpg]]
to:
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-YK-67-Emre-Unver-409681TM.jpg]]
Changed lines 4-25 from:
(:tableend:)
to:
(:tableend:)


(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) [++[[KimKimdir/Kim-Kimdir]]++]
[[KimKimdir/A]] - [[KimKimdir/B]] - [[KimKimdir/C]] - [[KimKimdir/Ç]] - [[KimKimdir/D]] - [[KimKimdir/E]] - [[KimKimdir/F]] - [[KimKimdir/G]] - [[KimKimdir/H]] - [[KimKimdir/I]] - [[KimKimdir/İ]] - [[KimKimdir/J]] - [[KimKimdir/K]] - [[KimKimdir/L]] - [[KimKimdir/M]] - [[KimKimdir/N]] - [[KimKimdir/O]] - [[KimKimdir/Ö]] - [[KimKimdir/Q]] - [[KimKimdir/P]] - [[KimKimdir/R]] - [[KimKimdir/S]] - [[KimKimdir/Ş]] - [[KimKimdir/T]] - [[KimKimdir/U]] - [[KimKimdir/Ü]] - [[KimKimdir/V]] - [[KimKimdir/X]] - [[KimKimdir/W]] - [[KimKimdir/Y]] - [[KimKimdir/Z]]
(:tableend:)
----
(:table border=0 width=830px :)
(:cell align=center:) [--Oluşturulduğu 15.03.2009 tarihinden beri bu sayfaya  {$PageCount} kere erişilmiş olup\\
© %newwin% [[http://AYPA.TV | AYPA.TV]] sitesi ise kurulduğu 31.12.1996 tarihinden bu yana toplam 2.200.000 + {$TotalCount} kere ziyaret edilmiştir.--]
----
[--Dipl.-Ing. Ali YILDIRIM · D-13585 Berlin, Luther Platz 4 · Tel.: +49 177 2427272 · +49 30 3366666 · Fax: +49 30 3333 023 · Ali[at]AYPA.net · [[http://AYPA.TV | AYPA.TV]] ©--]

(:tableend:)
Added lines 1-4:
(:table border=5 width=824px :)
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-YK-DK-DK-809818T2.jpg]]
(:cell align=center:) [[KimKimdir/ADD-Berlin | http://AYPA-TV.de/Berlin/Fotos/Dernekler/AYPA-KimKimdir-20090315-ADD-Berlin-YK-67-Emre-Unver-409681T.jpg]]
(:tableend:)