Sivil hizmet kapsamı genişletilsin

TGD Genel Başkanı Kolat Milli Savunma Bakanlığı'na yazı yazarak çifte vatandaş Türkler'in iki kez askerlik hizmeti yapmalarına yol açacak mevzuat açığının kapatılmasını istedi. Kolat, "Türkiye, çifte vatandaşların askerlik yerine yapacakları sivil hizmet kapsamını genişletirse, olası mağduriyetler önlenecektir" dedi.

Almanya'da askerliğini yapan çifte vatandaş Türk gençlerinin mağdur olmamaları için Almanya Türk Toplumu TGD devreye girdi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'e yazı yazan TGD Genel Başkanı Kenan Kolat, Almanya'da Gönüllü Sosyal Yıl ve Gönüllü Ekolojik Yıl adı altında 12 aylık sürelerle gençlerin sivil kurum ve kuruluşlarda yaptıkları hizmetin askerlik görevi yerine sayıldığını hatırlatarak, askerlik hizmetini bu şekilde yapan çifte vatandaş Türkler'in askerliklerinin Türkiye'de tanınmasını istedi.

Mağduriyet doğabilir

Almanya'da sivil kurum ve kuruluşlarda hizmet yapmak suretiyle askerlik hizmetini tamamlayanlar bu durumlarını belgelemek kaydıyla askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayıldıklarını hatırlatan TGD Genel Başkanı Kenan Kolat, 'Önümüzdeki dönemde Almanya'da askerlik hizmeti kapsamını girecek çifte vatandaşların sayısı artacak. Gençler askerlik hizmeti yerine geçen Gönüllü Sosyal Yıl ve Gönüllü Ekolojik Yıl adı altında 12 aylık sürelerle sivil kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları takdirde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Türkiye'de, yurtdışında yaşayan Türklerin askerlik hükümlerini düzenleyen yasada ise bu yer almamaktadır. Bu konuda ileride sorun çıkmaması için Gönüllü Sosyal Yıl ve Gönüllü Ekolojik Yılın da Türkiye'de tescil edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gençlerin mağduriyeti ortaya çıkacaktır' dedi.

Türkiye'deki sivil hizmet de tanınsın

TGD Başkanı Kenan Kolat, Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, Almanya'da yaşayan çifte vatandaşların Türkiye'de yaptıkları sivil hizmetinin de tanınmasını talep etti. Kolat, "Özellikle Gönüllü Sosyal Yıl'la ilgili yasa, çifte vatandaş olan gençlerimizin almanya dışında, örneğin Türkiye'de de sosyal kuruluşlarda yerine getirebileceklerini de öngörmektedir. TGD olarak gençlerimizin türkiye ile bağlarını sağlamak ve güçlendirmek amacıylam bu olanaktan yararlanılmasını uygun görmektedir. Böylece gençlerimiz bir yıl boyunca Türkiye'de bir sosyal kurumda görev yapacak, hem Türkiye koşullarını daha iyi tanıyacak hem de Türkçlerini geliştirecekler" dedi.

© Hürriyet - Ali VARLI / BERLIN / 05.07.2008

Kenan Kolat
Deutsch - Almanca Türkçe - Türkisch
BALD AUCH IN DEUTSCHER SPRACHE - Alle Rechte vorbehalten. (22.08.2006 - © AYPA) (Tüm hakları saklıdır 22.08.2006 - © AYPA)

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat, T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak, kendisini seçim başarısından dolayı kutladı.

Almanyalı Türklerin yıllardır dile getirdiğini istemleri kendisine bir kez daha ileten Kenan Kolat mektubunda şu noktalara yer verdi:

1) Türkiye dışında yaşayan T.C. vatandaşları bir sonraki seçimlerde oy kullanmak istemektedirler. Her ne kadar Anayasa ve yasalar bu hakkı vatandaşlarımıza veriyorsa da, sınırlar dışında bir olanak bulunmamaktadır. Bu yılki seçimlerin tatil dönemine rastlamış olması sınırlarda katılımı arttırmıştır, ancak yine de yeterli değildir. Bu nedenle ilgili yasalarda, gerekiyorsa anayasada değişiklikler yapılarak bu hakkın kullandırılmasının sağlanmasını istemekteyiz. Kanımızca bu konuda iki olasılık vardır: Ya konsolosluklarda sandık kurulması, ya da mektupla oy. Bizce mektupla oy kullanımı en sağlıklı yol olacaktır.

2) Yine Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir isteği de Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Bakanlığının kurulmasıdır. Her ne kadar bu konu bir Devlet Bakanının ilgi alanına girmekte ise de, son yıllarda Türkiye dışında yaşayan insanlarımızla ilgili bir hizmet bakanlığının kurulmasının zamanı gelmiştir. Böylesi bir bakanlık, Türkiye’nin insanlarına verdiği değeri daha da arttıracaktır.

3) Türkiye dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlara yönelik ortak bir politikanın oluşturulması artık zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda son yıllarda birtakım girişimler olmuş olsa da, eşgüdüm içinde bir çalışmanın yapılamadığı görülmüştür. Bu nedenle Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımızın kurdukları sivil toplum örgütleri ile toplumumuzun kanaat önderlerinin katılacağı bir Yurtdışı Türkler Kurultayı toplanmalı, burada birkaç gün ayrıntılı olarak politikalar gözden geçirilmeli, ilgili bakanlık ve kurumların katılımıyla ortak bir starteji oluşturulmalıdır. Bu çerçevede Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Danışma Kurulu da yeniden yapılandırılmalı ve çalışmalarına işlerlik kazandırılmalıdır.


  • KimKimdir Alfabetik İsim Listesi (Adı ve Soyadının ilk harfine göre):
  • A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - Q - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - X - W - Y - Z


KimKimdir.de sitesi 22.08.2006-31.01.2007 tarihleri arasında toplam 30.000 kere ziyaret edilmiştir. 01.02.2007 tarihinde bu sayfaya yeni bir sayaç yüklenmiştir: /