Sevim Dağdelen
Yerel seçim hakkı için önerge veriliyor

Almanya'da Sol Parti Federal Meclis Grubu göçmenlere yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının verilmesi için bugün Federal Meclis'e önerge verecek.

Almanya'da Sol Parti Federal Meclis Grubu Alman ve Avrupa Birliği (AB) üye ülke vatandaşı olmayanlara yerel seçimlere katılma hakkı verilmesi için önerge veriyor. Önergede, Alman ve AB'ye üye ülke vatandaşlarının yanı sıra diğer ülkelerden gelen ve Almanya'da yaşamlarını sürekli sürdürenlere de yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını mümkün kılınması için anayasanın ilgili maddelerinin değiştirilmesi yer alıyor. Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Sevim Dağdelen, 'Göçmenlerin karar mekanizmalarında söz sahibi olmaları partiler tarafından uzun zamandan beri dile getiriliyor. Göçmenlerin seçme ve seçilme hakkı elde edilmeleri için artık somut adım atılmasının zamanı geldi. Sol Parti olarak hükümetin bu konuda samimi davranıp anayasal koşulları yerine getirerek bu demokratik hakkın mümkün kılmasını istiyoruz.'

ÖNERGE ŞÖYLE

- Politik katılımın çekirdeğini aktif ve pasif olarak seçime katılmak ve oy kullanmak oluşturur. Demokratik düşünce genelde demokratik ve politik hakların kullanılmasını gerektirir. Bu yerel seçimleri için de gereklidir. İnsanlar kendi sorumluluklarında yaşadıkları bölgelerdeki yerel idarelere katılımlarının mümkün olması ile olur.

- Almanya'da 6 milyon 700 bin Alman vatandaşlığına sahip olmayan insan yaşamaktadır. Bunların 4 milyon 600 bini AB üyesi olmayan ülke vatandaşı kimliği taşımakta. 2006 yılı sonu itibariyle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarının Almanya'daki ortalama yaşam süresi ise 17 yıldır. Bu insanlar demokratik temel haklarıdan olan seçim hakkından yoksunlar. Yerel düzeyde seçme ve seçilme haklarının verilmemesi ve yerel düzeyde bu insanların karar mekanizmasına katılmaması Almanya'da büyük bir demokrasi eksikliğidir.

- Almanya Anayasası'nda 21 Aralık 1992'de yapılan değişiklikle AB vatandaşlarına yerel seçimlere katılma hakkı verilirken sürekli olarak burada yaşayan ve AB üyesi olmayan ülkelerden gelen insanlardan bu hakkın esirgenmesi kabul edilemeyeceği gibi bu bir eşitsizliktir. Bu nedenle Sol Parti Federal Meclis Grubu olarak Alman vatandaşı olmayan ve sürekli olarak Almanya'da yaşayan AB üyesi dışı ülkelerden gelen insanlara yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının verilmesi için Anayasada gereken değişikliğini içeren bir yasa tasarısı hazırlamalıdır.

(c) Hürriyet - 04.07.2007 - Ali VARLI / BERLIN

Deutsch - Almanca Türkçe - Türkisch
BALD AUCH IN DEUTSCHER SPRACHE - Alle Rechte vorbehalten. (04.07.2007 - © AYPA) (Tüm hakları saklıdır 04.07.2007 - © AYPA)

  • KimKimdir Alfabetik İsim Listesi (Adı ve Soyadının ilk harfine göre):
  • A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - Q - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - X - W - Y - Z


KimKimdir.de sitesi 22.08.2006-31.01.2007 tarihleri arasında toplam 30.000 kere ziyaret edilmiştir. 04.07.2007 tarihinde bu sayfaya yeni bir sayaç yüklenmiştir: /